Komitet naukowy

Zbigniew Kowalewski – przewodniczący
Witold Elsner
Andrzej Kazberuk
Paweł Kłosowski
Piotr Konderla,
Włodzimierz Kurnik
Arkadiusz Mężyk
Ryszard Pęcherski
Andrzej Seweryn