Komitet organizacyjny

POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
Oddział Białostocki i Zarząd Główny

logo

Andrzej Kazberuk – przewodniczący
Agnieszka Dardzińska-Głębocka – zastępca przewodniczącego
Michał Kuciej – zastępca przewodniczącego
Paweł Dzienis – sekretarz
Adam Adamowicz
Anna Falkowska
Piotr Grześ
Hubert Grzybowski,
Adam Tomczyk
Katarzyna Szymul
Małgorzata Zdrodowska