Kontakt

Komitet Organizacyjny XII NKRM 2017
dr inż. Paweł Dzienis

Wydział Mechaniczny
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45C
15-351 Białystok

Tel. +48 571 443 024

E-mail: nkrm2017[at]pb.edu.pl