Miejsce i termin

22-25 marca 2017 r.

Hotel Supraśl
ul. Białostocka 19
16-030 Supraśl

www.hotelsuprasl.com