Referaty

Streszczenie (jedno lub dwustronicowe) oraz pełen tekst referatu należy zredagować zgodnie ze wzorcami zamieszczonymi na stronie konferencji.

Zakwalifikowane do prezentacji referaty zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych w postaci elektronicznej. Streszczenia referatów zostaną wydane w wersji papierowej. Wybrane artykuły zostaną również zarekomendowane do opublikowania w czasopismach: Journal of Theoretical and Applied Mechanics oraz Acta Mechanica et Automatica.

Formatka artykułu