Ważne daty

16 stycznia 2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń i streszczeń referatów
3 lutego 2017 r. – powiadomienie o przyjęciu referatów
20 lutego 2017 r. – termin wpłaty i przesłanie pełnych tekstów referatów