Rejestracja

Uprzejmie proszę przesłać wypełniony formularz rejestracji (wraz ze streszczeniem)
na adres nkrm2017@pb.edu.pl

Uwaga !!! W związku z problemami technicznymi, uprzejmie prosimy osoby, które dokonały rejestracji poprzez formularz na stronie i nie dostały potwierdzenia od komitetu organizacyjnego
o ponowne przesłanie formularza na adres e-mail nkrm2017@pb.edu.pl.